Zobacz również

Media o nas

"Ostatnio coraz częściej słychać o patologiach w portalach społecznościowych, serwisach streamingowych czy wśród youtuberów. W toczącej się dyskusji część komentatorów zdaje się zapominać o szerokim kontekście działalności twórców internetowych. Usuwanie — często z trudem — pojedynczych osób czy poszczególnych treści stanowiących nieakceptowalny społecznie przekaz, w praktyce nic nie zmienia."

Po wyroku w sprawie śmieci. Jak informuje Gazeta Wyborcza, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że władze Warszawy mają unieważnić postępowanie z wolnej ręki. Przewodnicząca składu orzekającego argumentowała m.in., że MPO nie jest w stanie wykonać samodzielnie usługi transportu śmieci. “

Nową ustawę Prawo zamówień publicznych analizuje Dzienniku Gazecie Prawnej Karol Kamiński, radca prawny w KDKH i Katarzyna Wyzgał, adwokat w KDKH. Autorzy zauważają, że ustawa z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) nie wprowadza zasadniczych zmian w instytucji podwykonawstwa.

“Technologia blockchain to jeden z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki cyfrowej. Zwykle prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii, ale wiele państw już próbuje ująć blockchain w ramy prawne. Unia Europejska, w tym Polska, też to musi zrobić”

Mec. Michał Heromiński, partner w KDKH został powołany w skład komitetu inwestycyjnego PFR NCBR CVC FIZAN. To fundusz funduszy utworzony dla wspierania komercjalizacji innowacyjnych projektów technologicznych we współpracy z korporacjami - informuje Rzeczpospolita

“Przepisy nie nadążają za technologią. Michał Heromiński, partner w Kancelarii KDKH, w dzisiejszym wydaniu „Parkietu” zwraca uwagę na temat arbitrażu regulacyjnego i podkreśla rolę dobrego prawa we wzroście konkurencyjności gospodarczej Polski. – W UE przedsiębiorcy, korzystając z arbitrażu regulacyjnego, mogą zarejestrować swoją działalność w dowolnym kraju członkowskim."

“Druk 3D, blockchain, sztuczna inteligencja, cloud computing, robotyzacja czy automatyzacja to tylko przykładowe branże, które mają ogromny potencjał. Mogą stać się ważnym elementem polskiej gospodarki, jednak ich ekspansję blokują, oprócz innych przyczyn, również bariery prawne”

Karol Kamiński, partner w KDKH wziął udział w debacie “Rzeczpospolitej” na temat nowego prawa zamówień publicznych. Dyskusja była okazją do oceny nowych przepisów, wskazania ich mocnych stron, ale także braków. Karol Kamiński zaznaczył, że wielu klientów jako problem wskazuje nieprecyzyjność przepisów, długość postępowania i koszty z nim związane. Co skutkuje bezpośrednio tym, że wykonawcy chętniej wybierają oferty z rynku prywatnego.

“W przypadku Próchnika mamy do czynienia z marką istniejącą od ponad 70 lat, która na trwałe wpisała się w świadomość użytkowników oraz historię polskiej transformacji gospodarczej. Kluczowe było zatem szczegółowe due diligence a następnie odpowiedzialne negocjacje ze zbywcą”

“Rozwijamy kompetencje w zakresie mediów i nowych technologii podążając za naszymi klientami. Doradzaliśmy w wielu projektach z tego obszaru, mamy ich coraz więcej i są coraz bardziej złożone. Razem z Piotrem będziemy stale wzmacniać naszą praktykę skupioną na tych specjalizacjach – mówi Michał Heromiński, radca prawny, partner i wspólnik kancelarii KDKH"

Zobacz

Zapraszamy do kontaktu

KRYNICKI DAJCZER KAMIŃSKI HEROMIŃSKI
Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Nowy Świat 35 lok. 8
00-029 Warszawa

Mob.: +48 607 741 741
Tel.: +48 22 380 33 50
Fax: +48 22 380 33 51
Mail: biuro@kdkh.pl
© KDKH 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.