31 sierpnia 2022

Kancelaria KDKH doradzała spółce Epic VR zajmującej się produkcją gier i aplikacji w technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie inwestycji przez fundusz SATUS Games. Kwota inwestycji to 1,2 mln zł. Doradztwo prawników KDKH obejmowało w szczególności negocjacje umowy inwestycyjnej. Transakcję prowadził radca prawny Michał Heromiński, a wspierał go aplikant radcowski Michał Margas. Dzięki nowemu inwestorowi i pozyskanemu kapitałowi Epic VR między innymi wzmocni zespół […]

30 sierpnia 2022

Prawnicy kancelarii KDKH doradzali Tomaszowi Ciąpale, twórcy Lancerto oraz powiązanej z nim spółce Premium Fashion sp. z o.o. w reaktywacji legendarnej marki odzieżowej Próchnik. Doradztwo kancelarii obejmowało przygotowanie i sfinalizowanie złożonej transakcji przejęcia praw do marki Próchnik. – Marka w prawie polskim jako przedmiot obrotu jest szczególną kategorią, składają się na nią między innymi znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia niezarejestrowane, utwory i inne prawa autorskie, […]

TAGI:

19 lutego 2021

Producent gier Kool2Play już 22 lutego zadebetuje na rynku NewConnect. Debiut na „małym parkiecie” był jednym z założeń umowy inwestycyjnej, na podstawie której akcjonariuszem Kool2Play został inwestor rynku gamingowego Arts Alliance. Arts Alliance przy inwestycji w Kool2Play doradza partner KDKH, radca prawny Michał Heromiński. Doradztwo prawne obejmowało negocjowanie i sformułowanie umowy inwestycyjnej, wsparcie inwestora w procesie przekształcenia spółki oraz bieżące doradztwo w toku realizacji umowy […]

28 stycznia 2021

Zamawiający mają problem nie tylko z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, ale także z tymi, które obowiązywały do końca ubiegłego roku, choć zdaję się, że nie są do końca winni zaistniałej sytuacji. Wydaje się, że pomimo długiego vacatio legis, jaki miała ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „nowe p.z.p.”), nie udało się uniknąć dość istotnych dla rynku zamówień publicznych problemów. Jak to zwykle […]

20 stycznia 2021

  Wykonawca nie musi uzasadniać żądania o wyjaśnienie treści SWZ, a zamawiający ma obowiązek mu na nie odpowiedzieć. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (dalej: NPZP) kreuje po stronie zamawiających obowiązek sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Postanowienia dot. SWZ umieszczono w przepisach odnoszących się do przetargu nieograniczonego (art. 133 i nast. NPZP). Regulacje pozostałych trybów odsyłają do przepisów zawartych w oddziale dot. […]

19 stycznia 2021

W debacie “Czy nowe PZP oznacza jakościową zmianę dla uczestników postępowań przetargowych?” udział wzięli Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych; mec. Karol Kamiński, Partner KDKH.PL, radca prawny; Żaneta Urbaniak, adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz dr hab. Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski. Mozliwość […]