18 stycznia 2021

  Zamawiający ma obowiązek określić termin związania ofertą przez wskazanie daty sztywnej. Regulacja zawarta w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: SPZP) dotycząca kwestii terminu związania ofertą rodziła liczne problemy interpretacyjne, które prowadziły do rozbieżności w orzecznictwie zarówno KIO, jak i sądów okręgowych. Wątpliwości dotyczyły m.in. przedłużenia terminu związania ofertą (w jakiej formie i terminie ma to nastąpić), na ile […]

15 stycznia 2021

  Blockchain, czyli struktura matematyczna służąca do przechowywania danych w sposób ograniczający ich uszkodzenia i zapobiegający nadużyciom, może w istotny sposób zmienić on dotychczasowe zasady rozliczeń finansowych i obiegu dokumentów. Blockchain może oznaczać prawdziwą rewolucję w biznesie – pisze radca prawny Michał Heromiński z kancelarii KDKH. Blockchain to łańcuch bloków danych, które stanowią zdecentralizowaną, cyfrową bazę danych. Każdy blok danych powiązany jest z blokiem […]

14 stycznia 2021

Technologia blockchain to jeden z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki cyfrowej. Zwykle prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii, ale wiele państw już próbuje ująć blockchain w ramy prawne. Unia Europejska, w tym Polska, też to musi zrobić. Nie jest przypadkiem, że kraje systemu common law zdają się być bardziej przychylne dla technologii blockchain, w tym uznawania mocy prawnej smart kontraktów. Prawo jest tu bowiem bardziej […]

17 listopada 2020

“Rzeczpospolita” opublikowała dzisiaj artykuł mec. Anety Szepietowskiej nt. podziału zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury.   Podział zamówienia zwiększa konkurencyjność Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinien zweryfikować czy przedmiot zamówienia jest podzielny, czy jego podział na części jest uzasadniony i czy może przynieść korzyści finansowe. Zbyt szeroki przedmiot zamówienia może powodować ograniczenie kręgu wykonawców, którzy mają szanse wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zachęta […]

16 listopada 2020

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie przyznania odszkodowania na rzecz osób, którym jeden z największych deweloperów wypowiedział w 2019 r. umowy rezerwacyjne na lokale mieszkalne. Adwokat Tomasz Gołembiewski z kancelarii KDKH, która reprezentowała klientów dewelopera, tłumaczy: “Odszkodowanie wyliczono, uwzględniając właśnie wzrost wartości cen metra kwadratowego lokalu mieszkalnego z okresu pomiędzy 2017 r. a październikiem 2019 r., kiedy zerwano umowę. Wzrost wartości cen wyniósł […]

12 października 2020

Mec. Michał Heromiński, Partner w Kancelarii Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński został powołany w skład komitetu inwestycyjnego PFR NCBR CVC FIZAN. To fundusz funduszy utworzony dla wspierania komercjalizacji innowacyjnych projektów technologicznych we współpracy z korporacjami. – Pełnienie funkcji w komitecie inwestycyjnym PFR NCBR CVC FIZAN to dla mnie możliwość realnego zaangażowania i wsparcia rozwoju sektora nowych technologii. Oprócz dostępu do finansowania młode spółki technologiczne szukają […]