15 stycznia 2021

“Blockchain zapowiada rewolucję w biznesie” artykuł Mecenasa Michała Heromińskiego dla “Prawo.pl”

 

Blockchain, czyli struktura matematyczna służąca do przechowywania danych w sposób ograniczający ich uszkodzenia i zapobiegający nadużyciom, może w istotny sposób zmienić on dotychczasowe zasady rozliczeń finansowych i obiegu dokumentów. Blockchain może oznaczać prawdziwą rewolucję w biznesie – pisze radca prawny Michał Heromiński z kancelarii KDKH.

Blockchain to łańcuch bloków danych, które stanowią zdecentralizowaną, cyfrową bazę danych. Każdy blok danych powiązany jest z blokiem poprzednim i następnym, niczym ogniwa łańcucha oraz zawiera informację o dokonanej operacji połączenia (wraz z datą oraz rezultatem). Tym samym tworzy się łańcuch bloków danych, który powszechnie nazywany jest właśnie, w bardzo dosłowny sposób, blockchain. Warto przytoczyć definicję zawartą w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Technologia blockchain a jednolity rynek UE – w jakim kierunku zmierzamy?”, zgodnie z którą blockchain to struktura matematyczna służąca do przechowywania danych w sposób ograniczający ich uszkodzenia i zapobiegający użyciu nieprawdziwych danych.

Dwa klucze chronią dane

Powiązanie między blokami polega na zakodowaniu w nowym bloku informacji o czasie powstania połączenia (timestamp) oraz informacji o poprzednim bloku (hash). Potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w bloku, a przed utworzeniem kolejnego, następuje za pomocą kluczy kryptograficznych. Każdy użytkownik posiada dwa klucze, jeden publiczny, a jeden prywatny. Klucz publiczny to swego rodzaju adres, który pozwala na identyfikację użytkownika. Klucz prywatny stanowi hasło, za pomocą którego zatwierdza się informacje zawarte w bloku. Jakakolwiek próba modyfikacji danych któregokolwiek z bloków staje się więc łatwa do wykrycia, ponieważ zaburza cały łańcuch.

Zabezpieczenie bloku danych odbywa się za pomocą dokonania na nim określonej operacji matematycznej, zwanej dowodem pracy (Proof of work). Taka forma zabezpieczenia jest bardzo skuteczna, ponieważ w celu dokonania oszustwa, konieczne byłoby wprowadzenie zmian we wszystkich wcześniejszych blokach w łańcuchu. To z kolei wymagałoby powtórzenia pracy koniecznej do stworzenia wcześniej wytworzonych dowodów pracy. Mając na uwadze skalę takiego przedsięwzięcia, byłoby ono skrajnie trudne, a wręcz niemożliwe, ze względu na brak dostatecznej mocy obliczeniowej. Otóż blockchain opiera się Jest to kolejny czynnik wpływający na bezpieczeństwo przedsięwzięć opartych o tę technologię.

Takie działanie jest możliwe dzięki oparciu blockchainu o model komunikacji P2P czyli peer to peer. W tym modelu każdy uczestnik – host (a dokładniej urządzenie, którym się posługuje) może jednocześnie działać jako klient i jako serwer. Tym samym pobierając informacje, może również przekazywać je dalej, będąc jednocześnie klientem wobec poprzenika, a serwerem wobec następcy. Operacje w bazie są zatem stale potwierdzane przez zdecentralizowaną sieć komputerów działającą w modelu peer to peer.
Inteligentny kontrakt uprości i przyspieszy działanie

Inteligentny kontrakt uprości i przyspieszy działanie

Jednym ze sposobów wykorzystania technologii blockchain i systemów na niej opartych jest zawieranie tzw. inteligentnych kontraktów (smart contracts). Sama nazwa może być na swój sposób problematyczna i wprowadzać w błąd, ponieważ inteligentny kontrakt nie jest klasyczną umową. Takie określenie stanowi znaczące uproszczenie jego kwalifikacji i nie może być powszechnie przyjęte. Podejmując jednak próbę wyjaśnienia pojęcia inteligentnego kontraktu należy stwierdzić, że jest to program, który umożliwia automatyczne zawarcie lub realizację umów o określonej treści. Taki program będzie działał w oparciu o algorytmy, które zawierają wcześniej ustalony porządek postępowania.

Ten porządek zapisany na blockchainie w formie kodu programistycznego pozwoli na zawarcie lub wykonanie umowy o określonej treści, w przypadku zaistnienia z góry ustalonych warunków. Istotnym aspektem sposobu działania inteligentnych kontraktów jest brak udziału człowieka, co pozwala na obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu, przy czym taka automatyzacja zwiększa również dynamikę obrotu. Możliwe jest więc uznanie inteligentnego kontraktu, za swego rodzaju agenta, który podejmuje decyzję o dokonaniu transakcji na podstawie ustalonych wcześniej warunków. Sama treść umów może być konstruowana w ten sposób, że będą one zawierać powszechnie wykorzystywane zabezpieczenia, kaucje lub inne klauzule umowne. Funkcjonowanie smart kontraktów rodzi wiele wyzwań, których tylko niektóre przykłady to chociażby prawo właściwe dla tego typu relacji, podmiot w niej odpowiedzialny za realizację tego typu kontraktu, ingerencja w skutki prawne oraz ewentualne błędy automatycznie wykonanego smart kontraktu.

Pełny tekst artykułu można przeczytać na stronie “Prawo.pl”